Over verloren paradijzen

Wandelen in een schilderij

Altijd is de geschiedenis van de drie landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Oud Woestduin nauw met elkaar verweven. De bewoners kenden elkaar, waren soms familie of goede vrienden. Over en weer werden er bezoekjes afgelegd. Zo woonden de ouders van dichter Jacob van Lennep op Leyduin en huurde hij zelf in de zomermaanden van 1832 tot 1845 Oud Woestduin. Ook zijn vrienden Nicolaas Beets en Gerrit van de Linden schoven graag bij hem aan tafel.

Opdrachtgever: Landschap Noord-Holland

Opdracht: aanstekelijke en informatieve folderteksten over de landgoederen Leyduin, Vinkenduin en Woestduin. Onderdeel van een serie van drie.