Over nattigheid

Water in de hoofdrol

Water in goede handen 2004-2010

Eerlijk gezegd is de rol van water er de laatste jaren aardig bij ingeschoten. Het peilbeheer en de afvoer van overtollig water waren goed geregeld, maar de minder aantoonbare aspecten werden in de ruimtelijke ordening niet voor vol aangezien. Werden er nieuwbouwwijken of bedrijfsterreinen gebouwd, steden vernieuwd of wegen aangelegd, dan speelde water slechts een afgeleide rol. Die veronachtzaming was niet allen spijtig omdat water een landschap verlevendigt, het was ook gewoon een misvatting.

Opdrachtgever: Waterschappen in Hollands Noorderkwartier

Opdracht: bewerking en samenvatting van het waterbeheersplan om aan een breed publiek inzicht te geven in de bijzonderheid en het nut van waterbeheer.