Over plat land

Rust is luxe

Want het moet hier wel open groen blijven

Nieuw en exclusief: het platteland. Als de koe niet rendeert, dan moet-ie weg. Dan heeft de boer zijn zaken kennelijk niet goed geregeld, dan heeft hij niet op tijd geïnvesteerd en moet hij dus wat anders gaan doen. Het zijn met name niet-boeren die zich deze uitspraken veroorloven. Schoorvoetend maar steeds vaker wordt nu ook de samensmelting geroemd van landbouw, recreatie en toerisme. Het zou wel eens dé oplossing kunnen zijn om de boer meer inkomen te bezorgen en om de stedelingen rust en ruimte te gunnen.

Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, Bureau Onderzoek

Opdracht: essays over nut en noodzaak van een economisch vitaal platteland