Over de grote verleider

Kijk op de kust

De kust is een grote verleider. Voor bollenkwekers, toeristen, recreanten, civieltechnici, waterleidingbedrijven, gemeenten, provincies, maar ook voor planten en dieren. Om aan hun onbedwingbare behoefte te voldoen eisen allen een stukje kustzone op. Om er te kunnen wonen, werken, om er de rest van Nederland tegen de zee te beschermen of om er te recreëren. Dat is prima. Totdat...
...de kustzone verstikt. Dan is de bekoring plotseling verleden tijd.

Opdrachtgever: Gemeente Zijpe en provincie Noord-Holland

Opdracht: concept waardoor ingenieurs- en adviesbureaus en opleidingen geprikkeld worden (gratis) inspirerende en innovatieve ideeën te presenteren over mogelijke kustontwikkelingen

Uitvoering:
- mailing/uitnodiging voor deelname aan de wedstrijd in de vorm van een poster met de titel: De kust is vrij.
- productie en eindredactie van een duurzame uitgave met daarin alle ingezonden kustvisies.
- productie uitnodiging symposium