Over pitrus
 
Lampenpitjes
 
Boeren zijn pitrus liever kwijt dan rijk. Hoe meer pitrusbegroeiing, des te minder gras, des te minder voedsel voor het vee. Vroeger was deze woekeraar een teken van achterstallig onderhoud van het weiland. Wie goed voor zijn land en vee zorgde, haalde bijtijds de pitrus langs greppels en slootkanten weg. De pitrus kon echter ook nuttig zijn. In de herfst werd het witte mergstaafje voorzichtig uit de stengel gepulkt. Dat witte spul is namelijk poreus. Het kan goed olie opnemen en zodoende was het uitstekend geschikt voor een pitje in een olielamp.
 
Opdrachtgever: Landschap Noord-Holland.

Opdracht: populaire samenvatting van de onderzoeksresultaten en dilemma’s bij het beheer van door pitrus gedomineerde veenweiden in Noord-Holland.