Over plezier

Politie wordt beter

Hoe graag je het ook doet, werken bij de politie is niet altijd even plezierig. Uitvoerenden komen schrijnende situaties tegen, het werk is niet altijd zonder risico, de agressie neemt toe. Dat maakt het werk er niet bepaald aantrekkelijker op. Wie zich daar niet tegen wapent kan moeilijkheden en stress krijgen en als gevolg daarvan ziek worden. En ziek worden we bij de politie...

Opdrachtgever: Project Arbeid & Politie

Opdracht: politiemedewerkers informeren over het nut van plezier in je werk om zodoende het verzuimpercentage te doen dalen.

Producten: samenvattingen, brochures, artikelen.