Over de toekomstige stad

Het klinkt behoorlijk gewichtig: aandacht en respect voor de jongeren. Maar wie Beverwijk een tweede jeugd gunt, dient deze wens van de Jeugd Advies Groep (JAG) serieus te nemen. Dat zou kunnen door jongeren meer te betrekken bij de inrichting van de woonomgeving. De JAG zou een adviesfunctie kunnen krijgen bij de inrichting van nieuwe wijken en bestaande woonwijken die aan een opknapbeurt toe zijn. Maar jongeren hebben ook ideeën over inrichting van de openbare ruimte in delen van de stad die geen specifieke woonfunctie hebben.
 
Opdrachtgever: Gemeente Beverwijk.

Opdracht: Discussiestuk ontwikkelen ter inspiratie voor een serie debatten over de mogelijke sociale opkikkers voor de stad.